ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι εγγραφές των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος θα γίνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και θα διαρκέσουν από την Πέμπτη 4-10-2018 έως την Τετάρτη 10-10-2018.

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 θα γίνουν αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας e-students στον διαδικτυακό τόπο : https://e-students.teiwest.gr/ επιλέγοντας "ΣΠΟΥΔΕΣ" και "Εγγραφή στα Εργαστήρια".

Όταν συμπληρωθούν όλα τα τμήματα ενός εργαστηριακού μαθήματος  θα δημιουργείται εντός λίγου χρόνου λίστα αναμονής, γι΄αυτό όσοι φοιτητές δεν πρόλαβαν να εγγραφούν θα πρέπει να παρακολουθούν το σύστημα ώστε να εγγραφούν στη λίστα αναμονής.

Όλοι οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιο εργαστηριακό μάθημα θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν ηλεκτρονικά σε τμήμα ή σε λίστα αναμονής και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που μένει ανοικτό το σύστημα.

Πριν την εγγραφή σας συμβουλευτείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού εξαμήνου..