Φοιτητές σε λίστες Αναμονής των εργαστηριακών μαθημάτων

Οι φοιτητές που είναι γραμμένοι σε λίστες αναμονής των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφούν σε εργαστηριακή ομάδα μέσα από το e-students.

 

Η δυνατότητα ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ σε κάποια εργαστηριακή ομάδα θα είναι διαθέσιμη από το σύστημα μέχρι την Κυριακή 14/10/2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι φοιτητές στις λίστες στα εργαστηριακά μαθήματα "Επιχειρησιακή Έρευνα " και "Ειδικά θέματα στη στατιστική" θα πρέπει μέχρι να ανακοινωθούν οι νέες εργαστηριακές ομάδες  να προσέρχονται και να παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα σε κάποια υφιστάμενη εργαστηριακή ομάδα για να μην πάρουν απουσίες.