Φοιτητές σε λίστα ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε λίστα αναμονής στα εργαστηριακά μαθήματα:

 

Επιχειρησιακή Έρευνα η'/και

Ειδικά θέματα στη Στατιστική

 

να προσέλθουν την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και από ώρα 15:00 έως 17:00 στην εργαστηριακή αίθουσα ΔΕ-Α στο νέο κτήριο ΣΔΟ για να κατανεμηθούν στα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν.

 

Στο Νέο πρόγραμμα που υπάρχει στο site του Τμήματος με γαλάζιο χρώμα φαίνονται οι ώρες των νέων εργαστηριακών τμημάτων.