Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για θέματα που αφορούν την πρακτική σας μέσω ΕΣΠΑ μπορείτε να επισκεφτείτε το  dasta.teipat.gr