Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημίου από τα Νέα Τμήματα

Νέες Προϋποθέσεις  για την  απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

( 9 / 2022 )

 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και τις νέες προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου από το νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.