Αναθέσεις Πτυχιακών 2014-2015

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

Οι σπουδαστές που έχουν αναλάβει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να την έχουν ολοκληρώσει
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

  

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Χειμερινου Εξαμήνου

ver 4.0

15/1/2015

 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ