Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων όλων των Προγραμμάτων Σπουδών

 

 

Αντιστοιχίσεις των Μαθημάτων του Νέου Τμήματος 
"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"
με το πρόγραμμα του πρώην Τμήματος Διοικησης Επιχειρήσεων Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 ver 6.0

Ακολουθούν και οι αντιστοιχίσεις του πρώην Διοικησης Επιχειρήσεων Πάτρα
σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών των παλαιών τμημάτων Δ.Ε., Ε.Σ.Π.Σ., Εμπορίας & Διαφήμισης και Ε.Π.Δ.Ο., 

ver4.0

 

Παλαιό Πρόγραμμα :

>>>

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2013 
Διοίκησης Επιχειρήσεων   σε σχέση με το ...    
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε.Σ.Π.Σ.
Ε.Π.Δ.Ο.
Εμπορίας & Διαφήμισης