Σελίδες Μαθημάτων

Ανάλυση Χρηματαγορών

Αρχές επικοινωνιών

Αστικό Δίκαιο.

Βάσεις δεδομένων και Ευφυή πληρ (θ).

Βάσεις δεδομένων και Ευφυή πληρ (εργ).

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Γενική Λογιστική (θ).

Γενική Λογιστική (εργ).

Διαχείριση Έργου.

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Δημόσια Οικονομική

Δημόσιο Λογιστικό.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοικητική Λογιστική.

Διοικητικό Δίκαιο.

Εισαγωγή Η/Υ στην Πληροφορική.

Εισαγωγή Η/Υ στην Πληροφορική (Εργ).

Επιχειρηματικότητα και Δεοντολογία (Θ).

Επιχειρηματικότητα και Δεοντολογία (εργ).

Επιχειρ. Πληροφοριακά Συστήματα (Εργ)

Εφοδιαστική Διαχ.

Εμπορικό Δίκαιο.

Έρευνα Αγοράς.

Εργατικό Δίκαιο.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (θ)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Εργ)

Μακροοικονομία.

Οικονομετρία (θ).

Οικονομετρία (εργ).

Οικονομικά Μαθηματικά.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες.

Στατιστική

Στρατηγική της Ανάπτυξης

Στρατηγική και πολιτική των Επιχειρήσεων.

Θεσμοί Ε.Ε.

Χρήμα και Τραπεζική.

Χρηματοδοτική.

 

Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ