Για φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «Οικονομικά Μαθηματικά» καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο e-class (https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA142/).

Στον εν λόγω σύνδεσμο, θα γίνουν όλες οι σχετικές αναρτήσεις-ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα των Οικονομικών Μαθηματικών.