Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Για φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «Οικονομικά Μαθηματικά» καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο e-class (https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA142/).

Στον εν λόγω σύνδεσμο, θα γίνουν όλες οι σχετικές αναρτήσεις-ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα των Οικονομικών Μαθηματικών.