T.E.I. of WESTERN GREECE

BUSINESS ADMINISTRATION, PATRAS

Text Size

Εργαστήριο «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων»

Εργαστήριο «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων»

Διευθυντής: Δρ. Ι. Μητρόπουλος, καθηγητής

 

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης, στις Ποσοτικές Μεθόδους Λήψης Αποφάσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

 

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου βασίζονται σε δύο πυλώνες:

Α. Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος καθώς και των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω: εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας, πιστοποιήσεων από φορείς Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπηρεσιών, εξοικείωσης στα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων, ενίσχυση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω των συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς, παροχής εξατομικευμένης καθοδήγησης από ειδικούς/έμπειρους συνεργάτες με σκοπό τη μεταφορά γνώσης, δεξιοτήτων ή τεχνογνωσίας, προσομοίωσης διαχείρισης έργων λειτουργιών, διαδικασιών και προβλημάτων λήψης αποφάσεων μέσω ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπόνησης επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών και εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων, διενέργειας ερευνών αγοράς, στατιστικών ερευνών και προβλέψεων, λήψης αποφάσεων ορθολογικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων, σχεδιασμού συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης ταμειακών ροών, εφαρμογής μεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε έργα και προγράμματα, σύνταξης προτάσεων για ISO, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης Καινοτομίας και Οργανωσιακών Αλλαγών.

 

Β. Υποστήριξη και ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας/ - διάχυση της παραγόμενης γνώσης και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους όπως: Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια, Χωροθέτηση εγκαταστάσεων και κατανομής πόρων, Διεξαγωγή στατιστικών ερευνών πεδίου, Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Συστήματα βελτιστοποιήσεων, Εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές, Στρατηγική διαχείρισης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων, Ανάπτυξη μεθοδολογιών αξιολόγησης έργων, Διοίκηση και Διαχείριση Έργων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), για βιώσιμη και  αειφόρο ανάπτυξη, Μελέτη ειδικών τύπων έργων (π.χ. έργα με αυτοχρηματοδότηση, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), Μελέτη ειδικών θεμάτων διαχείρισης έργων (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής), Μελέτη μεθοδολογιών και ολοκληρωμένων συστημάτων  πληροφορικής   διαχείρισης, ανάπτυξη e-shop, Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονης τεχνολογίας, Εκπόνηση μελετών ή ερευνητικών έργων προς φορείς τους ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ποσότητα και η ποιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων παρουσιάζει σταθερά υψηλούς δείκτες ανάπτυξης γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα της ερευνητικής προσπάθειας που επιτελείται στο Τμήμα. 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (Ergast-ESLA.pdf)Ερευνητικό Εργαστήριο ΕΣΛΑ 941 kB2015-09-14 02:21
Download this file (Fek-Ergastirion.pdf)ΦΕΚ Ερευνητικών Εργαστηρίων 160 kB2015-09-14 02:29