Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Ηλιακά

Εργαστήρια  του Τμήματος που βρίσκονται στον Α' όροφο του κτιρίου με τα Ηλιακά.

 

 

 

1. Εργαστήριο Α'
2. Εργαστήριο Δ'
3. Εργαστήριο Ε'
4. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Λήψης Αποφάσεων (Ε.Σ.Λ.Α)'
(
Εργαστήριο ΣΤ')