Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Έρευνα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρας) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έχει ως θεμέλιο λίθο και βασική αποστολή του την έρευνα και την παραγωγή και μετάδοση γνώσης. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνής ερευνητικές οργανώσεις και συνεργασίες. Για το Τμήμα η έρευνα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την αειφόρο ανάπτυξή του. Με τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του αλλά και τα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήριά του το Τμήμα εξελίσσεται, προοδεύει, καινοτομεί και ενισχύει τη θέση του στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα μέλη του Τμήματος στον ερευνητικό τομέα βασίζεται είτε στη βασική θεωρητική έρευνα, που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης - η έρευνα αυτή δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών Συνεδρίων κ.λπ. – είτε στην εφαρμοσμένη έρευνα, που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση τεχνολογικών θεμάτων και σοβαρών προβλημάτων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κυριότερος στόχος του τομέα Έρευνας είναι η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας έχει έναν ιδιαίτερα έντονο ερευνητικό προσανατολισμό, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξή του ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης και στην ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση συνεργατών και καλών διεθνών σχέσεων με γνώμονα την διεθνή επιστημονική παρέμβαση στο εξωτερικό προωθώντας : α) τη Διεθνή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας και β) τις Διαπανεπιστημιακές συμφωνίες του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια:

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν έναν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρας) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Το αντικείμενο κάθε Εργαστηρίου σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Εργαστήριο «Επιχειρηματικότητας & Ψηφιακής Καινοτομίας»

Εργαστήριο «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων»

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει το ΦΕΚ ίδρυσης των ερευνητικών εργαστηρίων. 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (Fek-Ergastirion.pdf)ΦΕΚ Ερευνητικών Εργαστηρίων 160 kB2015-09-14 02:33