Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤ Εξαμήνου

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΜΕΥ 4   150,0 6,0
2 Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά θέματα ΜΕ 3 2 150,0 6,0
3 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ 3 2 150,0 6,0

 

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
4 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΕ 3 2 150,0 6,0

  

Α/Α Υποχρεωτικό Μάθημα από την ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «MARKETING» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
5 Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς ΜΕ 4 1 150,0 6,0

  

Α/Α ΣΥΝΟΛΑ  Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡ. ΩΡΕΣ ΕΡΓ. ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ   17 7 750,0 30,0

 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Αλλαγή σε επίπεδο ατόμου, σε επίπεδο ομάδας, υποδείγματα και προσεγγίσεις επιχειρηματικής αλλαγής, διοίκηση αλλαγής. Καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τύποι καινοτομίας, τρόποι καινοτομίας, νέες προκλήσεις. Καινοτομία ως διαδικασία μάνατζμεντ, ως θεμελιώδης επιχειρηματική διαδικασία, συνέπειες ελλιπούς κατανόησης της διαδικασίας της καινοτομίας, επιτυχής διαχείριση καινοτομίας. Στρατηγικές καινοτομίας, τεχνολογικές τροχιές, αποτελεσματικές εξωτερικές διασυνδέσεις για μάθηση, δημιουργία οργανισμού που καινοτομεί. Στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργικότητα, επιλογή και αξιολόγηση έργων, χρηματοοικονομική αξιολόγηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμός και έλεγχος έργων έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογική πρόβλεψη.

 

Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά Θέματα

Θεωρία Αναμονής (Στοιχεία που Συνθέτουν το Τυπικό Υπόδειγμα Αναμονής, Συνήθεις Κατανομές, Νόμοι Αφίξεων και Προτεραιοτήτων, Δυναμικότητα Σταθμών Εξυπηρέτησης, Παράλληλη ή Σειριακή Δημιουργία Ουρών, Συλλογή Δεδομένων και Έλεγχος), Προσομοίωση (Στόχοι και Σχεδιασμός Εφαρμογών Προσομοίωσης, Είδη Υποδειγμάτων και Διακριτές Προσεγγίσεις Προσομοίωσης, Τυχαίοι Αριθμοί και μέθοδος Monte Carlo, Συγκέντρωση Παρατηρήσεων και Βελτιστοποίηση), Θεωρία Αποθεμάτων (Καθορισμός του Γενικού Προβλήματος, Υποδείγματα Καθορισμένα και Πιθανολογικά, Εφαρμογές σε H/Y.

 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανάλυση των μεθόδων και τεχνικών που έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση της ροής των προϊόντων και υπηρεσιών, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει τους προμηθευτές, την παραγωγική διαδικασία και τα δίκτυα διανομής προς τους τελικού καταναλωτές. Θεωρία Αποθεμάτων (Καθορισμός του Γενικού Προβλήματος, Υποδείγματα Καθορισμένα και Πιθανολογικά, Εφαρμογές σε Η/Υ.

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Εισαγωγή στην e-Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Βασικές κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop), Ασφάλεια Συναλλαγών, Συμμετρική και ασύμμετρη κρυπτογραφία, Ψηφιακές υπογραφές, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Εξατομίκευσης, Τεχνικές εξατομίκευσης, Συστήματα Συστάσεων, Αλγόριθμοι και τεχνικές, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ηλεκτρονικές κάρτες και έξυπνες κάρτες (smart cards), Ηλεκτρονικές επιταγές (e-checking), Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωμών, Αξιολόγηση του e-Επιχειρείν, e-Banking, e-work. Υλοποίηση Εφαρμογών e-Επιχειρείν και e-Εμπορίου, Εργαλεία ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου (εμπορικά και ανοικτού κώδικα), Δικτυακοί τόποι ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων e-επιχειρείν και e-εμπορίου, Γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία συστημάτων e-επιχειρείν και e-εμπορίου.

 

Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα Αγοράς

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, βασικές αρχές έρευνας αγοράς, σχεδιασμός έρευνας, είδη ερευνών, πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ, ποσοτική και ποιοτική έρευνα αγοράς, σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων, η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην έρευνα αγοράς, ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις (surveys), σχεδιασμός ερωτηματολογίου, μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δημοσκοπήσεις, η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας, βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων, ειδικά θέματα έρευνας αγοράς.

 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!