Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Λογοκλοπή

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

 

Οι σπουδαστές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να στέλνουν στον επιβλέποντα καθηγητή την εργασία τους σε μορφή έγγραφου του word( .doc), για να γίνεται έλεγχος για ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ.

Ως Λογοκλοπή νοείται η χρήση μέσα στην πτυχιακή εργασία, προτάσεων, ιδεών, ερευνών κλπ, χωρίς την αναφορά της πηγής αυτών των πληροφοριών.

Σημειωτέον ότι η Λογοκλοπή επιφέρει κυρώσεις στους φοιτητές που την διαπράττουν.


 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!