Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Νέα για Διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής

Νέα για Διαθέσιμες Θέσεις  Πρακτικής  Άσκησης.