Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Κατάθεση Δικαιολογητικών για τις επιτυχόντες μετεγγραφής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Ανακοίνωση

Οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για έγκριση μετεγγραφής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας και συμπεριλαμβάνονταν στους επιτυχόντες μετεγγραφής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και στους επιτυχόντες χωρίς ποσοτικό περιορισμό λόγω φοιτούντος αδελφού παρακαλούνται να έλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή από 7-1-2019 έως 11-1-2019 προσκομίζοντας και τη βεβαίωση διαγραφής από το ΤΕΙ προέλευσης.

Από το Τμήμα