Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην ημερομηνία υποβολής δηλώσεων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ή δηλώσεων αδυναμίας συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 είναι η 26/08/2020 και ώρα 23.55