Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - πρώην Διοίκηση Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το μάθημα με τίτλο "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν" του πρώην τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα εξετασθεί από τον κ. Κωνσταντίνο Γιωτόπουλο.

Το eclass του μαθήματος είναι στη διεύθυνση https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA208/

Παρακαλούνται όσοι το έχουν δηλώσει και θα εξετασθούν να γραφτούν άμεσα στο eclass του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος