Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εργασία Εξέτασης Εργαστηρίου "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP" Χειμερινού Εξαμήνου 2022 - 2023

Στο πλαίσιο του μαθήματος εργαστηρίου «Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP», με διδάσκοντα τον κ. Γιωτόπουλο, οι φοιτητές θα εκπονήσουν εργασία, ο βαθμός της οποίας θα αποτελέσει και το τελικό βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος.

Η εργασία είναι υποχρεωτική και ατομική.

Περισσότερες πληροφορίες για την εργασία θα βρείτε στο υποσύστημα των εργασιών στο eclass του μαθήματος - https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA183/

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας: 15 Ιανουαρίου 2023

O Διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος