Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" του ΠΠΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του ΤΕΙ

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν να εξετασθούν στο εργαστήριο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης με διδάσκοντας τον κ. Γιωτόπουλο, θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στο eclass στο αντίστοιχο μάθημα με τίτλο "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Εργαστήριο - ΔΕΜΕΣ" στο link: https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES227/

Στο eclass αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί η εργασία που πρέπει να εκπονήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος