Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Eργαστήριο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP» του πρώην τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ με έδρα Πάτρα

Άκυρη η εν λόγω ανακοίνωση

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα Πάτρα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν να εξετασθούν στο εργαστήριο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP» με διδάσκοντας τον κ. Γιωτόπουλο, θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στο eclass στο αντίστοιχο μάθημα με τίτλο "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP - Εργαστήριο" στο link: https://eclass.upatras.gr/courses/MST-BA183/

Στο eclass αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί η εργασία που πρέπει να εκπονήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος