Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Φοιτητικό Συνέδριο: πρόσκληση

Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση για άρθρα στο 13o Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας. Άρθρα θα μπορούσαν να υποβάλλουν ενδεχομένως όσοι βρίσκονται σε φάση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα. http://fsdet.dmst.aueb.gr/