Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Εγγραφή στα Μαθήματα στο Eclass του Πανεπιστημίου

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να κάνουν άμεσα εγγραφή στα μαθήματα που παρακολουθούν, Θεωρία ή/και Εργαστήριο, στο Eclass του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας του κωδικούς του Πανεπιστημίου. (https://eclass.upatras.gr/)

Η Εγγραφή τους στα μαθήματα είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις που θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσο του Skype