Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Διευκρίνηση για την Πρακτική Άσκηση κατά την διάρκεια της αναστολής

Σημαντική Διευκρίνηση

Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της αναστολής

Μετά από ερωτήματα φοιτητών για την ισχύ της Πρακτικής Άσκησης που κάποιοι πραγματοποίησαν κατά το χρόνο της αναστολής, διευκρινίζεται ότι σχετικά με το θέμα αυτό η Υ.Α. 59181/Ζ1 (ΦΕΚ/1935/Β/20.5.2020) στο άρθρο 4 αναφέρει:

«Τυχόν πρακτική άσκηση που έχει διεξαχθεί από φοιτητές σε οιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα κατά το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και έως 10.5.2020 δε δύναται να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης».