Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πληροφορίες για την εκπαιδευτική διαδικασία

Λόγω της πανδημίας που έχει ενσκήψει και βάσει των ισχυόντων κανόνων, οι οποίοι απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μαθημάτων με φυσική παρουσία, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε ότι:


 κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020/2021 τα μαθήματα του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»,


εκτός από τα κάτωθι εργαστήρια που θα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο παρακολούθησης.

 

ΠΡ. ΣΠ. 2013 : ΕΞ. Α 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  (ΕΡ)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Η΄ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡ. ΣΠ. 2013 : ΕΞ. Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (ΕΡ)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Η΄ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡ. ΣΠ. 2013 : ΕΞ. Ε 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  (ΕΡ)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Η΄ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡ. ΣΠ. 2013 : ΕΞ. Ε 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  (ΕΡ)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Η΄ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡ. ΣΠ. 2013 : ΕΞ. Ζ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  (ΕΡ)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Η΄ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡ. ΣΠ. 2013 : ΕΞ. Ζ 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (ΕΡ)

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Η΄ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να εγγραφούν άμεσα στο eclass σε όσα μαθήματα επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να ελέγχουν καθημερινά τις ανακοινώσεις των διδασκόντων του κάθε μαθήματος.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 5/10/2020

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως στις ιστοσελίδες του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Θα πρέπει να κάνετε την δήλωση Μαθημάτων (Θεωρητικά και Εργαστηριακά) από 11 Οκτωβρίου έως 20 Οκτωβρίου ακόμα και αν δεν χρειάζεται να τα παρακολουθήσετε.

Επίσης από 12/10  έως 20/10 θα μπαίνετε στο e-student  και να δηλώνετε εργαστηριακές Ομάδες μόνο αν δεν έχετε παρακολουθήσει πάλι το εργαστήριο.

‘Όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο εργαστήριο στο Παρελθόν, θα συμμετάσχετε μόνο στην Εξέταση αλλά  θα πρέπει να τα δηλώσετε  υποχρεωτικά 

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!