Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

2η Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

2η Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!