Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η αίτηση για να συνεχίσετε τις σπουδές σας και να πάρετε το πτυχίο του Πανεπιστημιακού τμήματος  υποβάλλεται έως τις 15.9.2019 στην γραμματεία, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι φοιτητές έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του ΠΣ και έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή και πρακτική τους και δεν έχουν υπερβεί το 12o εξάμηνο φοίτησης

 

Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημίου από τα Νέα Τμήματα

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!