Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Παράταση για δηλώσεις Συγγραμμάτων

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την
*Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020*,

ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την

*Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020*.