Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Ανακοίνωση για τους αξιολογικούς Πίνακες των Ακαδ. Υποτρόφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγκεκριμένοι από την Συνέλευση του Τμήματος αξιολογικοί πίνακες των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων  βρίσκονται στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο.