Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Μεταφορές - Καταργήσεις εργαστηριακών τμημάτων

Υπάρχουν αλλαγές σε ορισμένα εργαστήρια.

 

1. Το εργαστήριο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ε1 από Παρασκευή 17-19 μεταφέρεται την Πέμπτη 17-19 στο εργαστήριο ΔΕ-Α

2. Το εργαστήριο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ε6 από Παρασκευή 19-21 μεταφέρεται την Τετάρτη 19-21 στο εργαστήριο ΔΕ-Α

 

3. Το εργαστήριο Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων της Δευτέρα 13-15 Καταργείται  και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα σε κάποιο άλλο εργαστηριακό τμήμα.

4. Το εργαστήριο Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων της Τρίτης 17-19  Καταργείται  και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα σε κάποιο άλλο εργαστηριακό τμήμα.

 

5. Το εργαστήριο Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet της Τετάρτης 19-21  Καταργείται  και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα σε κάποιο άλλο εργαστηριακό τμήμα.

6. Το εργαστήριο Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet της Πέμπτης  17-19  Καταργείται  και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα σε κάποιο άλλο εργαστηριακό τμήμα.

Σας Ενδιαφέρει Άμεσα !!!