Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Πρακτική στην Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική τράπεζα ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομα για πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες στην γραμματεία