Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

Θέση Πρακτικής στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μία θέση για πρακτική άσκηση με αντικείμενο θέματα επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2613613521