Πανεπιστήμιο  ΠΑΤΡΩΝ

 

Το site αυτό παρέχει πληροφορίες ΜΟΝΟ για τους φοιτητές των πρώην Τμημάτων της

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Text Size

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και τα απαραίτητα έντυπα για την αίτηση σας